Vuokrausehdot

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 20 vuotta täyttänyt!

Asiakkaan tulee maksaa vähintään varausmaksu (20 %) lomakohteen vuokraustilille heti varattessa ja loppumaksu kuukautta ennen vuokra-aikaa.  Mikäli vuokraus ajankohtaan on alle kuukausi niin koko vuokrasumma. Tilinumeron saat varauksen yhteydessä. Laita maksukenttään vuokraajan nimi, puhelinnumero ja vuokra-aika.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokra hinnasta). Jos vuokra-aikaan on alle kuukausi, niin on maksettava koko vuokran hinta, kun loppuvuokra maksetaan tulee vuokralaisen maksaa myös 150€n vuokravakuus mikä palautetaan kokonaisuudessaan vuokra-ajan jälkeen, kun siivoukset on hoidettu eikä mitään ole rikkoutunut.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen pasi.laaksomaa@mirmik.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut perille.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) palauteta. Tämä koskee myös vuokra-ajankohdan siirtoa, siis jos haluttu ajankohta ei sovikkaan vuokraajalle, on siitä tehtävä silloin uusi varaus, josta menee uusi varausmaksu. Jos peruutus tulee vuokranantajan toimesta, niin silloin kaikki maksut palautetaan.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majore), vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Vuokranantaja ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Lomakohteen ja avainten luovutusajasta sovitaan erikseen.

Omistajalla on oikeus periä vuokran maksamisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen omistaja palauttaa vakuusmaksun loma-ajan jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, vuokranantaja ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut sisältyvät vuokraan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Liinavaatteet ja pyyhkeet (20€/setti, pelkkä pyyhe 5€/kpl) voi tilata varauksen yhteydessä.

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Mikäli ei ole tilattu siivousta erikseen (siivousmaksu 200€).

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa (grillikatoksessa saa tupakoida). Avotulen teko alueella on kielletty.

 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen tuominen kohteeseen on sallittu.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse.
Siivouksen laiminlyönnistä laskutetaan 200 €,  jos omistaja havaitsee lomailijan laiminlyöneen siivouksen.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa (grillikatoksessa saa tupakoida). Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vuokraajan vastuu

Vuokranantaja ei ole taloudellisesti eikä oikeudellisesti vastuussa mistään niistä seikoista, jotka vuokraaja omalla toiminnallaan aiheuttaa.

Varausmaksun/vuokran maksamalla vuokralainen hyväksyy nämä ehdot.

Kun haluat tehdä varuksen, lähetä sähköpostilla haluamasi loma-aika, niin lähetämme tilitiedot ja vuokrasopimuksen s-postilla. Varaus vahvistetaan, kun varausmaksu tai koko vuokra on maksettu.

Tervetuloa vuokramökille

Pasi Laaksomaa, puh.  0440 494504

pasi.laaksomaa@mirmik.fi

 

Tarkemmat tiedot